กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2017 ผู้เข้าชม 31

Tags : SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ