การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้เข้าชม 41

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้โชคดีกิจกรรมในหัวข้อ เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์