21 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้เข้าชม 50

Tags : แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ