กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้เข้าชม 46

Tags : การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ ปี 2560