20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้เข้าชม 55

Tags : แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560