20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้เข้าชม 39

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรม ในหัวข้อ เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560