20 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้เข้าชม 42

Tags : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ