19 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2017 ผู้เข้าชม 45

Tags : แผนบริหารความเสี่ยง การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร 27 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ