16 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 16-06-2017 ผู้เข้าชม 39

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561