14 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 14-06-2017 ผู้เข้าชม 25

Tags : กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560