13 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรม แชะ แชร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม TOEIC รอบ 2 วันที่ 3-17 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.