13 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : กิจกรรม เล่าเรื่องความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ