13 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2017 ผู้ชม 35

Tags : พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560