ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2017 ผู้ชม 97

Tags : ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 8-10 พ.ค. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560