Tags : ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ