Tags : กิจกรรม แชะ แชร์ เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560