10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ โปรแกรม