10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2017 ผู้เข้าชม 20

Tags : Big Cleaning Day แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร