9 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 09-06-2017 ผู้เข้าชม 43

Tags : Zone อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน