6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 63

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560