6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้เข้าชม 54

Tags : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560