29 พ.ค. 2560 นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2017 ผู้เข้าชม 59

Tags : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ