8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้ชม 68

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ