กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ "การผลิตดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน"

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2016 ผู้เข้าชม 36

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ