กิจกรรมการอบรม มุมมองการปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2016 ผู้เข้าชม 33

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์