ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ธันวาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2015 ผู้เข้าชม 26

Tags : กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 24 ก.ย. 60 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560