ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ธันวาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2015 ผู้เข้าชม 32

Tags : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร