ยอดนักอ่าน กันยายน 2558

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2015 ผู้เข้าชม 28

Tags : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ