กิจกรรมอ่านลุ้นโชค 10 สิงหาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 10-08-2015 ผู้เข้าชม 21

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 กิจกรรม แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ