นักสืบสมองใส เดือนกันยายน 2558

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2015 ผู้เข้าชม 22

Tags : ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร