นักสืบสมองใส เดือนกันยายน 2558

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2015 ผู้เข้าชม 27

Tags : กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 กิจกรรม แชะ แชร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด เชิญชวนร่วม โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน