การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2015 ผู้เข้าชม 25

Tags : ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ