งานทำบุญตักบาตรเลี้ยงอาหารเพลพระ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2015 ผู้เข้าชม 25

Tags : แผนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560