ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชาติลาว

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2015 ผู้ชม 34

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”