17 กรกฏาคม 2558 KM การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ 17-07-2015 ผู้เข้าชม 29

Tags : การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560