17 กรกฏาคม 2558 KM การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ 17-07-2015 ผู้เข้าชม 24

Tags : ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560