กิจกรรมเชิดชู ครู มาลัย ชูพินิจ

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2015 ผู้เข้าชม 29

Tags : บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560