ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 23-03-2015 ผู้เข้าชม 45

Tags : ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560 กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร