กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18-19 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2015 ผู้เข้าชม 25

Tags : นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560 ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร