กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18-19 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2015 ผู้ชม 27

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทย ...