กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2015 ผู้เข้าชม 45

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร