กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2015 ผู้เข้าชม 19

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 แผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560