นิทรรศการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2558

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2014 ผู้เข้าชม 29

Tags : สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร