ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2013 ผู้ชม 36

Tags : กิจกรรม แชะ แชร์ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561