แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 35

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ , การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology , เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้ชม 34

รังสีวิทยาโรคของเบ้าตาและระบบการมองเห็น, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ, การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 52

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , 100 สำรับตำรับไทย, ธุรกิจโรงแรม, การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 47

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากรค้างส่งออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากร และวันครบกำหนดเพื่อส่งคืนทรัพยากร

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์

สพท. เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-12-2017 ผู้ชม 48

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

สพท. เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2017 ผู้ชม 192

กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ ระยะเวลาในการร่วมสนุก ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2017 ผู้ชม 507

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรม ในหัวข้อ เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2017 ผู้ชม 314

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรม ในหัวข้อ เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2017 ผู้ชม 777

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ 21 -31 สิงหาคม 2560  ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560

กิจกรรม เล่าเรื่องความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2017 ผู้ชม 115

กิจกรรม “เล่าเรื่องความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่” ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2560

กิจกรรม เล่าเรื่องความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560

ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้ชม 141

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ 

ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 506

รวมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560