มอกล้วยไข่เกมส์ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 09-02-2018 ผู้ชม 312

มอกล้วยไข่เกมส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ นักกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มอกล้วยไข่เกมส์ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1