แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2018 ผู้ชม 57

ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์, พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559, ได้คน ได้ใจ ได้งาน

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 49

องค์กรแห่งความสุข 4.0, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, รัฐศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 101

สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน, มนุษย์กับสังคม = Man and Society , วิจัยธุรกิจยุคใหม่ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 86

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ , การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology , เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้ชม 77

รังสีวิทยาโรคของเบ้าตาและระบบการมองเห็น, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ, การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 107

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , 100 สำรับตำรับไทย, ธุรกิจโรงแรม, การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561