นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” | คลังรูปภาพ Selfie วันที่ 9 10 11 23

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมบิงโก กิจกรรมปริศนาคำทาย กิจกรรมทรายสี 

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 10 70


การประกวดสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 และในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 1 127


นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (บิ๊ก) เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้วยการอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 2 135


มีต่อ

๑๔ ตุลา วันประชาธิปไตย

บันทึกพิธีสถาปนา 30 ปี 14 ตุลา วันประชาธิปไตย พร้อมมหกรรมศิลปะการแสดง 14 ตุลาคม 2546

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 2

บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา เลขเรียกหนังสือ 349 ช494บ เหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 นักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้ร่วมกับประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม - ประภาส – ณรงค์ ปลดปล่อยผู้ต้องหา 13 คน ที่ถูกจับกุมเนื่องจากการดำเนินการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 3

กบนอกกะลา ตอน กังหันลม พลังงานฟรีไม่มีหมด (บ)

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด กบนอกกะลา ตอน กังหันลม พลังงานฟรีไม่มีหมด พบกับความรู้เรื่อง ลม

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 1

บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดตาก จัดโครงการ บริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court เพื่อให้ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตากเป็นห้องสมุดศาลที่ได้มาตราฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ช่วยจัดห้องสมุด ได้ให้ความรู้ และแนะนำการบริหารและจัดการห้องสมุด 

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 0 282


ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2562 0 353


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 0 776


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2562

ทศมินทรราชา มหาวิชาลงกรณ เล่ม 1 เสด็จพระราชสมภพ, การบริหารงานพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G Plus Era , การวัดและประเมินผลการศึกษา, กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 3


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562

สุขภาพดี อายุ 100 ปีคุณก็มีได้, การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย : องค์ประกอบทางกายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์, ครูไทย 4.0 and beyond

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 1 89


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน, กัญชายาวิเศษ, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา), A dictionary of grammatical terms in linguistics 

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 0 174


มีต่อ

SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมากขึ้น และยังเป็นสื่อหลักในการทําธุรกิจการค้า การทําธุรกรรมต่างๆ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการการติดต่อสื่อสาร แต่ช่องทางการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SSL Certificate จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปกป้องข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 12

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า...

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2562 0 115

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2562 0 213

มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next