นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ ๓๕

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 “สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่  12-14 กรกฎาคม 2561 ณ  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2018 ผู้ชม 144

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

EBSCO e-Book Sharing

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2018 ผู้ชม 16

EBSCO e-Book Sharing

สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) ร่วมเฉลิมฉลองโดยการเปิดกว้างมากกว่าที่เคย ด้วยแนวคิด CUIR “Open to Public. Open to All. โดยเปิดให้ทุกคนทั้งประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอกสามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2018 ผู้ชม 22

สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-06-2018 ผู้ชม 386

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 172

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 303

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มีต่อ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 172

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 50

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ ห้องสมุด (ครั้งที่ 2)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด (ครั้งที่ 2) ณ ห้องหลักสูตรแบบเรียนและมุมสำหรับเด็ก ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ช่วยวิทยากร  

เผยแพร่เมื่อ 12-05-2018 ผู้ชม 145

กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ ห้องสมุด (ครั้งที่ 2)


กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด ณ ห้องหลักสูตรแบบเรียนและมุมสำหรับเด็ก ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-05-2018 ผู้ชม 108

กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด


สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้ชม 200

สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร


ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 196

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์, พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559, ได้คน ได้ใจ ได้งาน

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2018 ผู้ชม 161

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

องค์กรแห่งความสุข 4.0, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, รัฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 140

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน, มนุษย์กับสังคม = Man and Society , วิจัยธุรกิจยุคใหม่ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 210

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ , การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology , เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 198

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

รังสีวิทยาโรคของเบ้าตาและระบบการมองเห็น, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ, การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้ชม 198

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , 100 สำรับตำรับไทย, ธุรกิจโรงแรม, การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 198

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561


มีต่อ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 303

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 259

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้ชม 233

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

คำอวยพรปีใหม่

รวมคำอวยพรปีใหม่ : Happy New Year

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้ชม 183

คำอวยพรปีใหม่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาฯ ท่านกรรมการสภา. ผู้บริหาร. คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกคน ที่ท่านให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ. 

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้ชม 221

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560


การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้ชม 1,082

การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.


มีต่อ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2561

  คลิก
 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2561

  คลิก
 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2561

  คลิก
 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  คลิก

ITA

LINE ARIT KPRU

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

ARIT KPRU QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/